กระเป๋าเดินทางชนิดแข็ง 4 ล้อ CAGGIONI รุ่น 11104E ขนาด